Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Aktualności

ZAPROSZENIE DLA UCZNIÓW DO UDZIAŁU W FORUM MŁODYCH TALENTÓW

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2017/2018  Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN zaplanowało realizację Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w bieżącym roku szkolnym oraz dla ich nauczycieli. Forum odbędzie się 19.06 dla powiatów: gorlicki (etap I i II), tatrzański (etap I i II), limanowski … Continued

czytaj więcej >>

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018. Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 27 kwietnia 2018 r., a praca konkursowa musi być złożona do 21 maja … Continued

czytaj więcej >>

INFORMACJA O WYNIKACH DIAGNOZY

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyniki diagnozy uzdolnień do dnia 26.01.2018 r. zostały przekazane realizatorom projektów konkursowych (odpowiednio: Urząd Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, Fundacja Sądecka, Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza) w celu przesłania ich do szkół. W związku z powyższym pytania o wyniki diagnozy należy kierować do szkół, w których uczniowie pisali testy. Jak wynika z … Continued

czytaj więcej >>

INFORMACJA O KOLEJNEJ EDYCJI DIAGNOZY UZDOLNIEŃ UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY: STYCZEŃ – CZERWIEC 2018

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli uprzejmie informuje, że rozpoczyna kolejną  edycję diagnozy uzdolnień uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty, w powiatach i na etapach: brzeski – etap III (klasy 1-2 LO i 1-3 technikum) gorlicki – etap I (klasy 4-5 szkoły podstawowej;) gorlicki – etap II (klasy 7 szkoły podstawowej i klasy 2gimnazjum); gorlicki – etap … Continued

czytaj więcej >>

REKRUTACJA NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI CWUZ W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY – KLUCZOWE KOMPETENCJE PONADPRZEDMIOTOWE

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna indywidualną rekrutację nauczycieli, skierowanych przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu Małopolskie Talenty na warsztaty  dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych – kompetencje społeczne i umiejętność  uczenia się. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej Regulaminami, określającym warunki i zasady uczestnictwa w projekcie oraz z harmonogramem warsztatów, … Continued

czytaj więcej >>

SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE DIAGNOZY UZDOLNIEŃ

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie diagnozy uzdolnień uczniów, która prowadzona jest w projekcie „Małopolskie Talenty” we współpracy z beneficjentami projektów konkursowych. Spotkanie kierowane jest do dyrektorów szkół  objętych projektem, w których będzie przeprowadzona diagnoza uzdolnień uczniów z powiatów: gorlickiego, miasta Kraków, miasta Nowy Sącz, myślenickiego, nowosądeckiego, olkuskiego, tatrzańskiego, wadowickiego. Uprzejmie … Continued

czytaj więcej >>

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli CWUZ w ramach projektu Małopolskie Talenty- kluczowe kompetencje przedmiotowe, III edycja

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna indywidualną rekrutację nauczycieli, skierowanych przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu Małopolskie Talenty na warsztaty dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych – matematyka, język angielski, przedsiębiorczość, TIK.

czytaj więcej >>

Prezentacje ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącego wdrażania Inicjatywy Małopolskie Talenty

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania, które odbyło się w dniu 12 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z beneficjentami II naboru w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … Continued

czytaj więcej >>