Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Aktualności

INFORMACJA O KOLEJNEJ EDYCJI DIAGNOZY UZDOLNIEŃ UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY: STYCZEŃ – CZERWIEC 2018

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli uprzejmie informuje, że rozpoczyna kolejną  edycję diagnozy uzdolnień uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty, w powiatach i na etapach: brzeski – etap III (klasy 1-2 LO i 1-3 technikum) gorlicki – etap I (klasy 4-5 szkoły podstawowej;) gorlicki – etap II (klasy 7 szkoły podstawowej i klasy 2gimnazjum); gorlicki – etap … Continued

czytaj więcej >>

REKRUTACJA NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI CWUZ W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY – KLUCZOWE KOMPETENCJE PONADPRZEDMIOTOWE

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna indywidualną rekrutację nauczycieli, skierowanych przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu Małopolskie Talenty na warsztaty  dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych – kompetencje społeczne i umiejętność  uczenia się. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej Regulaminami, określającym warunki i zasady uczestnictwa w projekcie oraz z harmonogramem warsztatów, … Continued

czytaj więcej >>

SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE DIAGNOZY UZDOLNIEŃ

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie diagnozy uzdolnień uczniów, która prowadzona jest w projekcie „Małopolskie Talenty” we współpracy z beneficjentami projektów konkursowych. Spotkanie kierowane jest do dyrektorów szkół  objętych projektem, w których będzie przeprowadzona diagnoza uzdolnień uczniów z powiatów: gorlickiego, miasta Kraków, miasta Nowy Sącz, myślenickiego, nowosądeckiego, olkuskiego, tatrzańskiego, wadowickiego. Uprzejmie … Continued

czytaj więcej >>

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli CWUZ w ramach projektu Małopolskie Talenty- kluczowe kompetencje przedmiotowe, III edycja

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna indywidualną rekrutację nauczycieli, skierowanych przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu Małopolskie Talenty na warsztaty dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych – matematyka, język angielski, przedsiębiorczość, TIK.

czytaj więcej >>

Prezentacje ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącego wdrażania Inicjatywy Małopolskie Talenty

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania, które odbyło się w dniu 12 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego z beneficjentami II naboru w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … Continued

czytaj więcej >>

Rekrutacja na warsztaty dla nauczycieli CWUZ – kluczowe kompetencje ponad przedmiotowe

Stowarzyszenie WIOSNA  prowadzi rekrutację na warsztaty dla nauczycieli Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzemiotowych. Warsztaty służą przygotowaniu kadry nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji społecznych i uczenia się, a przeszkoleni nauczyciele będą odpowiedzialni za wdrożenie przygotowanego w ramach Projektu Programu Szkoleniowego dla uczniów zdolnych poprzez prowadzenie szkoleń dla grup uczniów … Continued

czytaj więcej >>

Zbliża się diagnoza uzdolnień uczniów

W pierwszej połowie czerwca odbędzie się w szkołach objętych projektem diagnoza uzdolnień uczniów. W szkołach podstawowych w dniach 6 i 13 czerwca, natomiast w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w dniach 7 i 14 czerwca uczniowie przystąpią do testów badających kompetencje w zakresie języków obcych, przedsiębiorczości, matematyki, technologii informacyjno – komunikacyjnych.

czytaj więcej >>

Nabór wniosków na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych wystartuje już 6 kwietnia!

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów rozpocznie się 6 kwietnia 2017 r. i będzie prowadzony do 10 maja 2017 r. do godz. 15:00. 

czytaj więcej >>