Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Aktualności

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW

Wszyscy zgłoszeni uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów. Organizatorem wyjazdu jest Departament Edukacji i kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Województwa Małopolskiego. Wyjazd nastąpi w dniu 24. 06 (niedziela) o godz. 16.00. Prosimy o przybycie na 30 minut przed podaną godziną  ze względu na niezbędne czynności organizacyjne poprzedzające odjazd. Przyjazd z … Continued

czytaj więcej >>

PONOWNE PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ DO LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW

PONOWNE PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ DO LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń do Letniej Szkoły Młodych Talentów dla uczniów CWUZ II i III etapu projektowego  – poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej należy złożyć lub przesłać do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy … Continued

czytaj więcej >>

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINIE WSPARCIA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM FORUM MŁODYCH TALENTÓW

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINIE WSPARCIA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM FORUM MŁODYCH TALENTÓW Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że dokonano zmian w Aneksie do Regulaminu wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty, dotyczącym organizacji Forum Młodych Talentów. Wprowadzono indywidualny formularz zgłoszeniowy na Forum. Aktualny aneks do regulaminu Forum Młodych Talentów … Continued

czytaj więcej >>

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informuje … Continued

czytaj więcej >>

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ DO LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW

PONOWNE PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ DO LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń do Letniej Szkoły Młodych Talentów dla uczniów CWUZ II i III etapu projektowego  – poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej należy złożyć lub przesłać do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy … Continued

czytaj więcej >>

ZAPROSZENIE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W CWUZ DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW

ZAPROSZENIE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W CWUZ DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II i III etapie. LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia … Continued

czytaj więcej >>

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINIE WSPARCIA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY I W REGULAMINIE KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY W CWUZ

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje o dokonanych zmianach w Regulaminach projektowych. W związku z konkursem na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ W Regulaminie wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty  uściślono zapisy dotyczące konkursu  (zmiana z dnia 29 marca 2018r.) W Regulaminie konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ wydłużono terminy składania prac konkursowych  dla … Continued

czytaj więcej >>

WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH DLA POWIATÓW: NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI

WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH DLA POWIATÓW: NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI W związku z opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w CWUZ dla uczniów z powiatów: Nowy Sącz i nowosądecki, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że dla zespołów z tych powiatów przedłużony został termin składania zgłoszeń do konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ. Termin złożenia formularza zgłoszeniowego, o którym … Continued

czytaj więcej >>

ZAPROSZENIE DLA UCZNIÓW DO UDZIAŁU W FORUM MŁODYCH TALENTÓW

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2017/2018  Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN zaplanowało realizację Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w bieżącym roku szkolnym oraz dla ich nauczycieli. Forum odbędzie się 19.06 dla powiatów: gorlicki (etap I i II), tatrzański (etap I i II), limanowski … Continued

czytaj więcej >>