Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Aktualności

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ DO LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW

PONOWNE PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ DO LETNIEJ SZKOŁY MŁODYCH TALENTÓW Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń do Letniej Szkoły Młodych Talentów dla uczniów CWUZ II i III etapu projektowego  – poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej należy złożyć lub przesłać do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy … Continued

czytaj więcej >>

ZAPROSZENIE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W CWUZ DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW

ZAPROSZENIE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W CWUZ DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II i III etapie. LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia … Continued

czytaj więcej >>

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINIE WSPARCIA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY I W REGULAMINIE KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY W CWUZ

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje o dokonanych zmianach w Regulaminach projektowych. W związku z konkursem na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ W Regulaminie wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty  uściślono zapisy dotyczące konkursu  (zmiana z dnia 29 marca 2018r.) W Regulaminie konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ wydłużono terminy składania prac konkursowych  dla … Continued

czytaj więcej >>

WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH DLA POWIATÓW: NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI

WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH DLA POWIATÓW: NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI W związku z opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w CWUZ dla uczniów z powiatów: Nowy Sącz i nowosądecki, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że dla zespołów z tych powiatów przedłużony został termin składania zgłoszeń do konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ. Termin złożenia formularza zgłoszeniowego, o którym … Continued

czytaj więcej >>

ZAPROSZENIE DLA UCZNIÓW DO UDZIAŁU W FORUM MŁODYCH TALENTÓW

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2017/2018  Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN zaplanowało realizację Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w bieżącym roku szkolnym oraz dla ich nauczycieli. Forum odbędzie się 19.06 dla powiatów: gorlicki (etap I i II), tatrzański (etap I i II), limanowski … Continued

czytaj więcej >>

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018. Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 27 kwietnia 2018 r., a praca konkursowa musi być złożona do 21 maja … Continued

czytaj więcej >>

INFORMACJA O WYNIKACH DIAGNOZY

Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyniki diagnozy uzdolnień do dnia 26.01.2018 r. zostały przekazane realizatorom projektów konkursowych (odpowiednio: Urząd Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, Fundacja Sądecka, Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza) w celu przesłania ich do szkół. W związku z powyższym pytania o wyniki diagnozy należy kierować do szkół, w których uczniowie pisali testy. Jak wynika z … Continued

czytaj więcej >>

INFORMACJA O KOLEJNEJ EDYCJI DIAGNOZY UZDOLNIEŃ UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY: STYCZEŃ – CZERWIEC 2018

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli uprzejmie informuje, że rozpoczyna kolejną  edycję diagnozy uzdolnień uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty, w powiatach i na etapach: brzeski – etap III (klasy 1-2 LO i 1-3 technikum) gorlicki – etap I (klasy 4-5 szkoły podstawowej;) gorlicki – etap II (klasy 7 szkoły podstawowej i klasy 2gimnazjum); gorlicki – etap … Continued

czytaj więcej >>

REKRUTACJA NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI CWUZ W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY – KLUCZOWE KOMPETENCJE PONADPRZEDMIOTOWE

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna indywidualną rekrutację nauczycieli, skierowanych przez Beneficjentów projektów konkursowych projektu Małopolskie Talenty na warsztaty  dla nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych – kompetencje społeczne i umiejętność  uczenia się. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej Regulaminami, określającym warunki i zasady uczestnictwa w projekcie oraz z harmonogramem warsztatów, … Continued

czytaj więcej >>