Fundusze Europejskie (Program Regionalny) Małopolska Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny)

Aktualności

Diagnoza uzdolnień uczniów – edycja 2019/2020

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna diagnozę uzdolnień uczniów na potrzeby kwalifikacji do zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będą prowadzone od roku szkolnego 2019/2020 w ramach projektów konkursowych. Poniżej zamieszczamy terminarz diagnozy. Terminarz diagnozy Opis założeń organizacyjnych diagnozy i instrukcja jej przeprowadzenia zostały zawarte w Regulaminie wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty, obowiązującym … Continued

czytaj więcej >>

Harmonogramy – luty 2019

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – luty 2019 Harmonogram dyżurów dla nauczycieli pełnionych przez ekspertów powiatowych ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej w zakresie pracy z uczniem zdolnym – luty 2019

czytaj więcej >>

Nowy konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych

Został ogłoszony nowy konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty”! Konkurs dedykowany jest dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły kształcenia zawodowe w tym technika w Małopolsce. Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Chcesz dowiedzieć się szczegółów realizacji przedsięwzięcia? Zapraszamy do odwiedzenia zakładki Utwórz Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych a także strony Małopolskiego Centrum … Continued

czytaj więcej >>

WARSZTATY

Został ogłoszony nowy konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty”. Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum  Przedsiębiorczości. Wnioski można składać do 7 listopada do godz. 15:00. Chcesz złożyć wniosek, ale nie wiesz jak powinien funkcjonować CWUZ? Zapraszamy na warsztaty robocze „Jak opisać we wniosku funkcjonowanie CWUZ”! Termin: 29 października 2018  Miejsce: Urząd … Continued

czytaj więcej >>

INFORMACJE DOTYCZĄCE DIAGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA I DIAGNOZY UZDOLNIEŃ

Udział w projekcie każdej ze szkół musi wynikać z indywidualnej diagnozy zapotrzebowania szkoły ( przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie) Diagnoza zapotrzebowania ma na celu wykazanie potrzeby wsparcia uczniów zdolnych w szkole/szkołach planowanych do objęcia projektem. Wyniki diagnozy zapotrzebowania powinny zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowanie. Z diagnozy powinno wynikać: sposób identyfikacji problemów – wskazanie źródeł … Continued

czytaj więcej >>